Salko Ab:s tjänster är främst 


Själavård /djuplodande samtal med kristen värdegrund

Du som vill samtala om det som är aktuellt i ditt liv, eller det som tidigare hänt, och vill göra det med någon som har en kristen värdegrund – jag finns till för dig. Du väljer själv vad du vill sätta fokus på och tala om, t.ex. hur du vill utvecklas som person och i vilken riktning du vill förändras och växa, eller hur du ska hantera ditt arbete, dina relationer, din situation och olika förändringar i ditt liv. Vi samtalar om det som känns angeläget för dig.

Trosaspekter och bön är en naturlig del av våra samtal, på ett sätt som känns bra för dig.

Under första träffen berättar du vad du förväntar dig av samtalen och jag berättar vad jag kan erbjuda dig. Efter det bestämmer vi om fortsättningen.

Kurser och smågrupper

För dig som tycker om att behandla intressanta och viktiga teman och som gärna gör det i en liten grupp erbjuds det kurser och smågrupper. Du kan välja mellan teman som handlar om personlig utveckling, livskvalitet eller inre helande. Vi inleder kvällen med servering och fortsätter sedan med undervisning och samtal om ämnet. En liten grupp ger bra möjligheter till att samtala, dela personliga erfarenheter och stöda varandra att anta nya utmaningar. Målet med kurserna och smågrupperna är att vi kan ta några steg framåt i vår personliga utveckling eller förbättra några saker gällande vår livskvalitet.

Temakväll

Kom med på vårens temakväll i april om ”Känslor – en rikedom och en utmaning”

Se mera info under kurser och smågrupper.

Inre helande – individuella samtal eller smågrupp?

  • Är du intresserad av inre helande?
  • Har du behov av det?
  • Och du vill jobba med det?
  • Du kan välja mellan att samtala individuellt eller att delta i en smågrupp.


.


Inre helande – individuella samtal

Vi har olika saker i vårt baggage som har påverkat oss och fortsätter att göra det; ord och händelser som lämnat sina spår i vårt inre och skadat oss.

Ibland vet vi att det finns saker i vårt inre som vi behöver ta itu med. De påverkar oss på sätt som stör oss och som vi inte tycker om. Andra gånger anar vi bara något som gör att vi inte mår riktigt bra, och vi inser att vi borde göra något åt det.  

Inre helande är ofta en process där du bearbetar det du kan och tillåter Gud att göra det Han kan. Jag finns med för att hjälpa dig i processen genom samtal, bön och förbön.

Inre helande – smågrupp

Kom med i en smågrupp där vi tillsammans arbetar med oss själva så att vi kan bli mera hela som mänskor. Det är värdefullt att få göra det tillsammans med andra som har samma behov, för då kan vi stöda varandra i processen.

Individuell handledning

Ibland kan personliga utmaningar inom vissa områden kännas stora, och då kan handledning göra det lättare för dig att utvecklas på dessa områden. Som handledare lyfter jag fram vad som behövs för att du ska utvecklas, och stöder dig att förverkliga de lämpliga steg mot förändring som du själv valt att ta. Om du vill ha handledning gällande t.ex. tidsanvändning, hur bli bättre på att säga nej, stresshantering och relationer, då finns jag till för dig.

Coachning

Coachning är ett utmärkt sätt att göra en förändring som du tänkt på och nu vill förverkliga. Som coach stöder jag dig att formulera och uppnå de mål du ställer för dig själv. Du får gärna bolla dina idéer med mig, och med din tillåtelse utmanar och uppmuntrar jag dig under processen.

Ibland behöver man mera någon som hjälper en att tänka, utmanar ens invanda tankemönster, eller hjälper en att se vilka alternativ man har, än någon som kommer med många råd. Min uppgift som coach är främst att ställa frågor som stöder dig att tänka och handla så att du  når dina mål.

Kontakta Heidi för en närmare presentation