”VÅRA KÄNSLOR – BÅDE RIKEDOM OCH UTMANING”

En kväll med undervisning och samtal

Känslor är en rikedom som ger färg och mångsidighet åt livet. Kärlek, glädje och inspiration dessa viktiga och goda känslor dem vill vi väl alla ha? Många andra känslor upplever vi inte lika positiva, men vi behöver dem för deras viktiga funktions skull. Utan  t ex rädsla skulle vi strunta i faror  och det är ofta missnöjet som får oss att göra förändringar. Vi upplever ibland att känslor ställer till det för oss, speciellt i relationer. Vi tänker att relationerna skulle vara lättare  om vi hade litet mindre känslor. Men våra känslor har vanligtvis ett budskap till oss som vi gör klokt i att lyssna på. Dessa budbärare vill hjälpa oss att inse att det finns något vi borde tänka på eller åtgärda. Kom med och fundera på känslornas roll och hur vi blir skickligare i att hantera dem.

Plats: Parksvängen 14 A, Drumsö, Helsingfors
Datum: slås fast senare
Tid: kl.18.00-20.00
Deltagarantal: 4-8
Kursledare: Heidi Salonen, Pol.kand, Brain-based Coach
Pris: 20 € priset inkl. deltagarmaterial och te & kaffe

Förfrågningar: heidi.salonen@salko.fi eller 0503453118