BLI MER ÄKTA - BRYT MED SNÄLLHET SOM BEGRÄNSAR

2 kursträffar med undervisning och möjlighet till samtal

Ibland har vi svårt att förstå vårt eget beteende. Vi identifierar inte de behov och mönster som styr oss. Vi märker nog att vi ibland beter oss på sätt som vi inte är nöjda med, t ex när vi säger ja fast vi egentligen vill säga nej. Eller när vi försöker vara mänskor till lags och anpassa oss så att vi inte stöter oss med personer i vår omgivning. För att undvika konflikter är vi inte helt ärliga med det vi uttrycker och vår äkthet lider. För att kunna förändra sitt beteende behöver vi förstå vad det hela handlar om. Kursen hjälper dig att identifiera beteendemönstret och ger dig verktyg till att ta små steg mot förändring.

1. Mönstrets påverkan och att börja förändring
Vi tittar på hur beteendemönstret uppkommer och hur det påverkar oss på olika områden,  mera på vissa och mindre på andra. Vad behöver vi för att bryta mönstret? Vi börjar först med att tala om vrede och sedan om förlåtelse. Dessa två är viktiga nycklar för att vi ska kunna bryta med begränsande snällhet och ta första stegen till att bli mera äkta.

2. Praktiska verktyg för förändring
Vi behöver praktiska verktyg för förändring; en konstruktiv samtalsmodell hjälper oss när vi ska tala om besvärliga saker eller ta upp känsliga frågor. Ja-nej-ja modellen hjälper oss att dra gränser och säga nej på ett positivt sätt. Målet med kursen är att hjälpa kursdeltagarna att ta små steg mot att bli mer äkta.

Heidi berättar:

Jag var medveten om att jag var den snälla flickan i familjen. Men först 2008 då jag läste en bok i ämnet fick jag upp ögonen för ett mönster i mitt beteende och en förklaring på vissa genanta drag. Det är frågan om ett försvarsbeteende. Jag blev inspirerad av denna insikt och av råden hur en förändring kan ske. Det blev starten till att utveckla kursen ”Bli mer äkta…” Kom med på kursen så får du höra mera.

Plats: Parksvängen 14 A, Drumsö, Helsingfors
Datum: bestäms med deltagarna, kursen kan ordnas på dagtid (också lördag) eller kvällstid 
Deltagarantal: 3-6
Föreläsare: Heidi Salonen, Pol.kand, Brain-based coach
Pris: 110 € (priset inkl. deltagarmaterial och lätt servering)

Förfrågningar: heidi.salonen@salko.fi eller 0503453118