"BLI MER ÄKTA”                      

Gruppen träffas 4 kvällar för undervisning, samtal och möjlighet till att dela erfarenheter


1. 
Att bli mer äkta

Ibland har vi svårt att förstå vårt eget beteende. Vi identifierar inte de behov och mönster som styr oss. Vi märker nog att vi ibland beter oss på sätt som vi inte är nöjda med, t ex när vi säger ja fast vi egentligen vill säga nej. Eller när vi försöker vara mänskor till lags och anpassa oss så att vi inte stöter oss med personer i vår omgivning. För att undvika konflikter är vi inte helt ärliga med det vi uttrycker och vår äkthet lider. För att kunna förändra sitt beteende behöver vi förstå vad det hela handlar om. Vi talar om hur förändring är möjligt i småsteg så vi blir mer oss själva och äkta.

2. Att få goda gränser med gott samvete

Goda gränser skyddar vårt inre, vår personlighet och vårt livsrum. De hjälper oss att stå på oss och skyddar oss när andra försöker bestämma över oss eller utnyttja oss. Goda gränser är sunda och beakttar våra begränsningar, medan falska skuldkänslor försvagar våra gränser och ger oss dåligt samvete då vi vill eller behöver säga nej. Vi talar om hur man kan utveckla goda gränser som ger oss valfrihet.

3. Att hantera sin vrede

Vreden är en utmanande känsla, som vi inte alltid vet hur vi ska hantera. En del av oss tänker att vreden bara är av ondo; okontrollerat beteende och raseriutbrott, sådant som vi vill undvika. Andra menar att vi behöver vreden för att försvara oss då vi blir dåligt behandlade, att vreden gör oss modiga, beslutsamma och starka. Vi behöver få sätt att hantera vår vrede så att den varken styr oss eller så att vi förtränger den, utan att vi kan använda den som vår försvarare, på ett gott sätt.

4. Att kunna förlåta 

Vi blir lärda att be om förlåtelse men det talas mindre om att hur man ska göra för att kunna förlåta. Det finns två viktiga saker som vi behöver göra för att vår förlåtelse ska bli äkta.  Det ena är att vi bearbetar känslorna kring det som sårat, skadat oss, gjort ont eller väckt vår ilska. Och det andra är att vi dömer det onda beteendet eller orden för att vi ska kunna gå in för att välja viljan att förlåta. Vi talar om vad man behöver göra för att vår förlåtelse blir äkta och frigör oss.

Plats: Parksvängen 14 A, Drumsö, Helsingfors eller enligt överenskommelse
Datum: bestäms med deltagarna, träff 1 gång/månad,
Tid: 17.30 – 20.15
Deltagarantal: 3-4
Smågruppsledare: Heidi Salonen, Pol.kand, Brain-based Coach
Pris: 145 € innehåller deltagarmaterial och servering (paj/soppa, te & kaffe)

Förfrågningar: heidi.salonen@salko.fi eller 0503453118

Kursen faktureras när datumet för första träffen bestämts