”DU ÄR BRA SOM DU – SLÄPP PÅ KRAVEN”                                                                                          

3 kvällar med undervisning, samtal, och bön

1. Prestationskrav eller självmedkänsla?

Det är vanligt att vi ställer många krav på oss själva och att vi blir missnöjda då vi inte lyckas leva upp till dem. Det kan gälla att klara av olika uppgifter eller hur vi beter oss i våra relationer. Då vi tycker att vi inte gjort bra ifrån oss kommer de kritiska tankarna och vi känner oss illa till mods. Om vi stället för missnöje och självkritik bemöter oss själva med självmedkänsla på samma sätt som en god vän skulle bemöta oss i dessa situationer, skulle det öka vår energi och frigöra oss att våga mera. ”Ett ögonblick av upplevd självmedkänsla kan ändra hela dagen annorlunda.” (Christopher K. Germer)

2. Perfekt eller bra som operfekt?

Alla känner vi ibland oro och rädsla. Det som vi ogärna talar om är vår oro för vad andra tänker om oss, oro för att vi misslyckas eller att vi blir kritiserade. Vi vill gärna visa oss duktiga vilket leder till att vi över allt försöker göra våra uppgifter inte bara så bra som möjligt utan helst perfekt. Detta är inte någon nyckel till framgång utan snarare gör det svårt för oss att ta itu med uppgifter och få dem slutförda. Vår självkritik driver oss att försöka vara perfekta medan vår självmedkänsla vill värna om tanken att jag är bra just som operfekt, jag är tillräckligt, jag är bra som jag.

3. Skydda sig eller vara äkta?

Att vara äkta är viktigt för oss. Att vara sårbar väcker däremot blandade känslor. Men äkthet och sårbarhet hör ihop. När vi gömmer vår osäkerhet, våra känslor och svagheter det som gör oss sårbara bakom en fasad förlorar vi i äkthet och på kvaliteten i våra relationer. Vi förtjänar att bli respektfullt bemötta, men det händer att vi inte alltid blir det, t ex när vi tar det viktiga men utmanande samtalet som vi är rädda för eller när vi lämnar ifrån oss något vi skapat. När vi blir dåligt bemötta söker vi skydd bakom vår fasad och vi vill inte mera utsätta oss för dylika situationer. Men om vi har mänskor omkring oss som stöder och älskar oss som vi är, äkta och sårbara får vi tilltro till att gå vidare och försöka igen. Att våga vara sårbar kräver mod. När vi betett oss modigt ger det oss tillfredställelse och gör oss äkta, vilket är värdefullt både för vår självkänsla och för våra relationer.

Plats: Parksvängen 14 A, Drumsö, Hfors
Datum: kursen börjar i februari, datum bestäms med deltagarna, träff 1 gång/månad
Anmäl om ditt intresse före onsdagen den 29 januari.
Kurstid: 17.30 - 20.00
Deltagarantal: 3- 6
Kursledare: Heidi Salonen, Pol.kand, Brain-based Coach
Pris: 129 € priset inkl. deltagarmaterial och servering (paj/soppa te & kaffe)

Anmälan: heidi.salonen@salko.fi eller 0503453118

Kursen faktureras när datumet för första träffen har bestämts med deltagarna