Välkommen med på kursen: "DU ÄR BRA SOM DU - släpp på kraven"

Välkommen med på kursen: "BLI MER ÄKTA - bryt med begränsande snällhet" 

Välkommen med på smågruppen: "BLI MER ÄKTA"