”INRE HELANDE – VÅR FÖRÄLDRARELATION”

5 kvällar med undervisning, samtal, bön och förbön.

Vi har alla olika slag av erfarenheter i vårt bagage både goda och mindre goda. Vissa av dem tynger oss och stör vårt välmående. Ibland har vi en ganska klar uppfattning om vad det handlar om och ibland har vi ingen aning. Behov av helande kan uppstå när vi inte har fått det goda vi skulle ha behövt. Eller av dåliga/skadliga erfarenheter som fortfarande påverkar oss och därför behöver helas. Ett sätt att bearbeta vårt behov av helande är att titta på vår föräldrarelation och på de omständigheter som påverkat den. Att göra det tillsammans med andra som har samma intresse och behov av att få tala om dessa saker är många gånger redan helande i sig. I gruppen ber vi om Guds helande beröring för det som behöver bli läkt och som vår egen bearbetning inte räcker till för att hela. Bönen är att vår bearbetning och/ eller Guds beröring leder till att vi blir lite mera hela i vårt inre.

1. Helande kan ske på olika sätt

  • Gud använder olika sätt för att hela; bön, bibelläsning, lovsång m.m.
  • Guds andel och vår, det handlar om samarbete

2. Mammarelationen del 1

  • relationen börjar redan under graviditeten
  • barnets behov av kärlek och närhet

3. Mammarelationen del 2

  • att få det vi behöver i samspelet med mamma
  • ogynnsamma omständigheter

4. Papparelationen

  • att få det vi behöver i samspelet med pappa
  • pappas bekräftelse är viktig

5. Vår föräldrarelation påverkar vår Gudsbild

  • Bibelns Gud och mitt sätt att uppfatta Honom
  • Guds egenskaper

Plats: Parksvängen 14 A, Drumsö, Helsingfors
Datum: bestäms med deltagarna, träff 1gång/månad
Tid: 17.30 - 20.30
Deltagarantal: 3-4
Smågruppsledare: Heidi Salonen, Pol.kand, Brain-based Coach
Pris: 165 € priset inkl. deltagarmaterial & servering (paj/ soppa och te & kaffe)

Förfrågningar: heidi.salonen@salko.fi eller 0503453118