Heidi Salonen


Att arbeta med mänskor är intressant, utmanande och belönande tycker jag. Jag upplever det meningsfullt och inspirerande med samtal och samtalsprocesser. Samtal som börjar med det som personen vill tala om i sitt liv och som efter hand blir djupare och mångsidigare när förtroendet mellan oss växer och samtalsprocessen går framåt i den riktning som personen vill utvecklas, frigöras eller helas.

Det finns olika skeden i samtalsprocessen, skeden som vi upplever utmanande för att förändring sker långsamt och skeden då vi blir entusiastiska när vi märket att det går att ta snabbt några steg framåt.  

Det känns fint att stöda en annan persons utveckling, att få vara med när den andra får en insikt eller hittar en strategisk nyckel som befriar och/eller helar.

Jag jobbar gärna med individer för jag upplever att det är mitt styrkeområde och likaså med smågrupper som samlas kring vissa teman till undervisning och samtal.

Jag stortrivs med att undervisa om teman som att “Bli mera äkta (bryt med begränsande snällhet)”, “Du är bra som du” “Tidsanvändning och goda prioriteringar,” “Inre helande”, “Positiv attityd och tacksamhet”,”Förlåtelse – att kunna förlåta” m.m..

Min arbetserfarenhet har jag från den kommunala-, tredje- och privata sektorn. I Esbo stad hade jag ledaruppgifter som familjedagvårdsledare inom social- och hälsovården. Efter det arbetade jag i Missionskyrkan i Finland som administrativ assistent  och sedan inom den privata sektorn som konsult och coach på HR- företaget AB Carolin Oy. Nu har jag sedan något år jobbat som egen företagare på Salko AB som själavårdare, smågruppsledare, föreläsare och coach. Inom de olika arbeten har jag i varierande grad handlett, själavårdat och coachat . I Andreaskyrkan i Hfors har jag som frivillig arbetare fungerat i själavård individuellt, i par och i team ca 18 år.